Súčasnosť

V súčasnosti má obec 250 obyvateľov prevažne greckokatolíckeho vierovyznania. V obci je postavený chrám sv. Bazila Veľkého z roku 1905. V obci je MŠ a ZŠ. Žiaci po skončení IV. ročníka ZŠ navštevujú v Stropkove.

Chotár obce má 1087 ha na ktorých hospodári Podielnícke družstvo Stropkov a Urbárská spoločnosť Vislava.

V súčasnosti v obci bolo založené občianske združenie EKO PRÚTY VISLAVA.

vislava2

NOVÉ:   fotogaléria: Protest proti výstavbe skládky stále pokračuje
               článok:        Vislavčania zbierali podpisy proti skládke v Šemetkovciach
                                    vo Svidníku!
               fotogaléria: Fotodokumentácia dedinky Vislava

Reklamy