• Obec Vislava

  • Obecný úrad

    Vislava 61
  • 090 21 Chotča
  • Tel.: 054/742 27 41
  • E-mail: vislava@post.sk vislava@centrum.sk
  • obecvislava.wordpress.com

Súčasnosť

V súčasnosti má obec 250 obyvateľov prevažne greckokatolíckeho vierovyznania. V obci je postavený chrám sv. Bazila Veľkého z roku 1905. V obci je MŠ a ZŠ. Žiaci po skončení IV. ročníka ZŠ navštevujú v Stropkove.

Chotár obce má 1087 ha na ktorých hospodári Podielnícke družstvo Stropkov a Urbárská spoločnosť Vislava.

V súčasnosti v obci bolo založené občianske združenie EKO PRÚTY VISLAVA.

vislava2

NOVÉ:   fotogaléria: Protest proti výstavbe skládky stále pokračuje
               článok:        Vislavčania zbierali podpisy proti skládke v Šemetkovciach
                                    vo Svidníku!
               fotogaléria: Fotodokumentácia dedinky Vislava