• Obec Vislava

  • Obecný úrad

    Vislava 61
  • 090 21 Chotča
  • Tel.: 054/742 27 41
  • E-mail: vislava@post.sk vislava@centrum.sk
  • obecvislava.wordpress.com

História

Obec Vislva leží v strednej časti Nízkych Beskýd v hornej časti údolia severného prítoku Chotčianky, v nadmorskej výške okolo 265 m. Vislava sa nachádza na rozhraní okresov Stropkov a Svidník. Od okresného mesta Stropkov je vzdialená 11 km.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1353. Šľachtic Šimon Cudár, spoluvlastník panstva Makovica v roku 1414 zálohoval Jánovi Bubekovi svoju časť panstva, ku ktorej patrila obec Vislava. V písomnostiach z 15. storočia sa vyskytuje Wayzlo, od 16. storočia zväčša pod názvom Vislava. Domnievame sa, že názov je odvodený od prvého miestneho šoltýsa. Šoltýsovo tu jestvovalo aj v 16. storočí. Zemepisná poloha dediny, jej dokazateľná existencia začiatkom 15. storočia a vývoj osídlenia najbližšieho okolia vedú k predpokladu, že Vislavu založili usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva v druhej polovici 14. storočia.

V 15. – 16. storočí bola Vislava nepretžite majetkovou súčasťou panstva Makovica. Vislavské sedliacke domácnosti boli v roku 1427 zdanené daňou kráľovi od 30 port. Takže Vislava bola najväčšou dedinou v okolí. Do konca 15. storočia sa takmer všetky sedliacke domácnosti odsťahovali. Začiatkom 16. storočia sa tu usadilo nové obyvateľstvo. Odvtedy bola Vislava rusínskou dedinou. V 16. storočí postupne vzrástol počet sedliackych domácnosti a domov. Koncom 16. storočia bola Vislava stredne veľkou dedinou. Okrem šoltýsov tu žilo poddánské obyvateľstvo. Dedina patrila k rusínskym dedinám na panstve Makovica.

%d blogerom sa páči toto: